'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kole 


W grudniu 1905 roku staraniem grona społeczników powstała w Kole Spółdzielnia Spożywców „Spójnia”, której celem było zaopatrzenie społeczeństwa w towary pierwszej potrzeby, dobrej jakości i po godziwych cenach.

Po wyzwoleniu w 1945 roku I Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala Statut i przyjmuje nową nazwę Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”, ostateczną, właściwą i obowiązującą do dziś nazwę Spółdzielcy przyjęli w 1948 roku.    

      

Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 14 placówkach w tym w 2 Lux-ach, działalność produkcyjną w Zakładzie Piekarsko – Ciastkarskim oraz świadczy usługi polegające na wynajmie lokali handlowych, powierzchni magazynowych, dzierżawie gruntów, maszyn i urządzeń. Majątek własny Spółdzielni szacowany jest na 2.5 mln.zł, obroty roczne z tytułu sprzedaży wynoszą 11.5 mln.
 

Pobierz informacje w dokumencie PDF